Завичајна збирка

Завичајна збирка одређене територије представља посебан дио библиотечког фонда и има веома значајну улогу у чувању и пропагирању културе регије у којој дјелује.

Завичајна грађа опћенито обухвата:

  1. публикације о подручју које обухвата, тј. све што је објављено о завичају или његовим становницима у земљи или било гдје у свијету;
  2. публикације становника завичаја (који су ту рођени или су живјели) објављене било гдје у земљи или свијету и
  3. публикације настале на подручју које обухвата, тј. публикације објављене на територији завичаја.

Завичајна збирка је библиотечка збирка са најразноврснијом грађом. Њена основна намјена је да прикупља, чува и омогућава приступ документима који се односе на локалну заједницу, њене географске, политичке, демографске, етничке, историјске, природне, културне и економске карактеристике, традицију и обичаје, као и изворе и информације о значајним особама, умјетничком ставаралаштву и осталим карактеристикама завичаја. Набавка књига за Завичајну збирку је специфична, јер подразумијева двије врсте набавке – текућу и ретроспективну – што се може реализовати сарадњом са антикваријатима или на тржишту старе и ријетке књиге.

Поред монографских публикација (књига), у Завичајну збирку улазе и серијске публикације (часописи, новине, годишњаци), ситна штампа (плакати, леци, програми поједних приредби, позивнице и остало што се односи на политички, друштвени, културни и остале аспекте живота заједнице на којој дјелује), рукописна грађа (рукописи знаменитих завичајаца, њихова преписка, дневници и биљешке).

Фонд Завичајне збирке трајно се чува и користи искључиво у Читаоници Библиотеке.