Захваљујемо се Рударском факултету на достављеним мастер радовима и докторским дисертацијама за Завичајну збирку, уз жељу да наставимо одличну досадашњу сарадњу.