Информације о запосленима

ГОРДАНА Вила, професор српског језика и књижевности, библиотекар

 директор ЈУ Народна библиотека “Ћирило и Методије” Приједор

МИЛАДИНКА Станковић, професор српског језика и књижевности, библиотекар

Библиотекар у Градској читаоници, ради на обради серијских публикација и стране књиге.

 ЉИЉАНА Цвијетић, професор филозофије, дипл. компаративиста и библиотекар

Ради на пословима набавке и обраде монографских публикација

 ВЕДРАНА Тошић, дипл. компаративиста и дипл. библиотекар

Ради на обради завичајне грађе, старе и ријетке књиге; води промоције књига,

МАРИЈАНА Новаковић, дипломирани педагог, библиотекар

Ради са дјецом предшколског и школског узраста. Води радионице и причаонице. Ради на обради монографских публикација.

ЂУРЂИЦА  Јовчић, дипломирани педагог, библиотекар

Ради на обради монографских публикација.

АНЕЛА СЕЈАРИЋ ВУЈИНОВИЋ, књижничар

Врши позајмице и резервације и води промоције књига.

ДРАГАНА Кнежевић, шеф рачуноводства

ДРАГАНА Алексић, хигијеничар

МАРИО Драгић, информатичар

ЗОРАН Грбић, инжењер заштите на раду и заштите од пожара