Legat

Legat

Legat (latinski legatum, zavještanje, ostavština) je testamentom zavještan poklon biblioteci. Legat može biti kompletna privatna biblioteka, zbirka umjetničkih predmeta, zbirka ličnih predmeta poznate ličnosti, njegova prepiska i namještaj. Vodi se i čuva kao posebna, jedinstvena i cjelovita zbirka i njegove jedinice se ne smiju raspoređivati u druge bibliotečke zbirke. Biblioteka donosi pravilnik koji definiše postupak i kriterijume za prihvatanje legata.

Legator (latinski legator, zavještalac) je lice koje ostavlja testamentarnim zavještanjem nasljeđe ili dio nasljeđa nekom licu ili instituciji.

Legatar (latinski legatarius, primalac  legata) je lice ili institucija kojoj je zavještanjem u nasljeđe ostavljen dio ili cjelokupna ostavština zavještaoca, a koji, po zakonu, nemaju svojstvo nasljednika.

Narodna biblioteka „Ćirilo i Metodije“ je legatar dva Legata – slikara Dragutina Mitrinovića i dr Vase Predojevića.

Legat Dragutina Mitrinovića se sastoji od 898 knjiga koje obuhvataju veliki broj oblasti (književnost, umjetnost, filozofiju, istoriju itd.), dok je značajan dio knjiga štampan goticom krajem 19. i početkom 20. vijeka. Knjige Legata dozvoljeno je koristiti isključivo u Čitaonici Narodne biblioteke „Ćirilo i Metodije“.

 

Legat i autoportret Dragutina Mitrinovića

 

DRAGUTIN MITRINOVIĆ, slikar (Prijedor, 15.2.1903- Beograd, 1997) Pohađao je Umetničko-zanatsku školu u Beogradu i 1919/20. (LJ.Ivanović, M.Milovanović) i Kunstgeverbešule u Beču 1920/21. Završio je akademiju u Krakovu 1925. i Nacionalni konzervatorijum za umjetnost u Parizu 1936. godine. Njegovo djelo karakteriše koloristički realizam s iskustvima impresionizma i intimizma četvrte decenije. Učestvovao na kolektivnim izložbama u Parizu (1929-1938). Bavio se vitražom, mozaikom, tapiserijom i likovnom pedagogijom.

 

Najstarija knjiga Legata Dragutina Mitrinovića je „Srpski rječnik istumačen njemačkijem i latinskijem riječima“ Vuka Stefanovića Karadžića, štampan 1852. godine u „štampariji jermenskoga namastira“ u Beču.

 

 

 

S obzirom na činjenicu da izvjestan broj publikacija koje pripadaju fondu Legata porodice Mitrinović ne posjeduju bibliografske podatke o godini izdanja, bilo je neophodno informisati se o tim podacima iz drugih izvora. U tu svrhu, korišćene su određene internet strane. U ovom pretraživanju pronađeni su podaci za jedan dio publikacija, dok za ostale nije bilo moguće utvrditi godinu izdanja. Godine izdanja obilježene crvenom bojom predstavljaju podatke preuzete sa interneta, te se smatraju relevantnim za publikacije na koje se odnose.