Најчитаније књиге у новембру 2020. године (Одјељење за дјецу):

  1. Кристи Џ. Доерти: Серијал „Ноћна школа 1-5“
  2. Арон Блејби: Серијал „Лоши момци 1-4“
  3. Џеф Кини: Серијал „Дневник Шоњавка 1-13“
  4. Џејн Риордан и Џејмс Њуман Греј: „Причанка за децу од 1. до 4. године“
  5. Џени Вудс: „Приче о мацама“