Odjeljenje za djecu

Pozajmno odjeljenje za čitaoce do 14 godina

Fond Odjeljenja za djecu prilagođen je djeci predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta.

Odjeljenje za djecu pruža veliki izbor knjiga, slikovnica, lektira, enciklopedija, priručnika, edukativne literature,…

Ovo odjeljenje je slobodnog pristupa tako da djeca mogu samostalno da izaberu i posude knjigu, a mogu da je i pročitaju u maloj čitaonici. U maloj čitaonici najmlađi mogu da koriste i društvene igre u okviru Biblioteke.

Takođe, djeca mogu da koriste i prostorije Gradske čitaonice gdje imaju pristup računarima.

Djeco:

 • U biblioteku te može učlaniti roditelj/staratelj ili možeš doći sam da se učlaniš,
 • Kada dobiješ svoju člansku kartu, čuvaj je, ona ti pomaže da podigneš knjige,
 • Možeš posuditi najviše 3 (tri) knjige, koje možeš kod sebe da zadržiš najduže 21 radni dan, dok lektiru možeš najduže da zadržiš 15 (petnaest) radnih dana,
 • Posuđene knjige možeš i produžiti, a to možeš:
 1. lično da dođeš u biblioteku,
 2. telefonom: 052/211-324
 3. putem elektronske pošte (e-mail): nbdjecije@gmail.com
 • Obavezno sa sobom nosite člansku kartu prilikom pozajmljivanja i vraćanja knjiga.

 

 • Djeca do prvog razreda (kao i učenici 1. razreda) ne plaćaju upis,
 • Učenici od 2. do 5. razreda upis plaćaju 2 KM
 • Učenici od 6. do 9. razreda upis plaćaju 5 KM.

 

Svoju člansku čuvajte, jer ako je izgubite nova članska karta se naplaćuje 3 KM.

 

 

U traženju knjiga, djeci može pomoći:

 

Draga djeco, biblioteka osigurava vaša prava na informaciju, obrazovanje i slobodne aktivnosti, ali knjige morate da pazite i čuvate kako bi dugo trajale i kako bi ih mogli drugi koristiti

 

Spisak lektira

 

Novi naslovi u biblioteci

Moja prva enciklopedija sa Vinijem Puom i prijateljima

Kolekcija „Moja prva enciklopedija sa Vinijem Puom i prijateljima“ namjenjena je djeci predškolskog uzrasta koja, željna znanja i sa bezbroj pitanja, zapažaju i otkrivaju svijet koji ih okružuje. Vini Pu i njegovi prijatelji će im pokazati mnoga čudesa svijeta i pomoći će malim istraživačima da razviju blizak odnos sa prirodom. Dječiji vodiči kroz poglavlja biće omiljeni junaci iz Stoljetne šume. Svaki od likova ima svoj pogled na očaravajuća otkrića koja su predstavljena u Puovoj enciklopediji.