Одјељење за одрасле

Позајмно одјељење за одрасле читаоце

Уписом у информативно-позајмно Одјељење за одрасле Народне библиотеке ,,Ћирило и Методије“ Приједор, корисници стичу право на позајмицу књига и коришћење услуга Градске читаонице.

Књижни фонд садржи наслове класичне и популарне литературе, те стручну литературу из различитих области.

Приступ књигама је слободан, а за помоћ око налажења жељене литературе, као и за препоруку, можете да се обратите библиотекарима-информаторима.

Цијена  чланарине за текућу календарску годину износи:

 • ванредни студенти и запослена лица 15,00 КМ
 • ученици средње школе                                                 5,00 КМ
 • редовни студенти 10,00 КМ
 • редовни студенти, чланарина за седам дана    3,00 КМ
 • редовни студенти, чланарина за шест мјесеци    5,00 КМ
 • пензионери 5,00 КМ

 

Категорије корисника који су ослобођени плаћања чланарине:

 • незапослена лица (потврда Бироа за запошљавање)
 • ратни војни инвалиди и инвалиди рада (потврда надлежних органа)
 • чланови најуже породице погинулих и несталих бораца (супруга и дјеца)
 • лица са посебним потребама (потврда надлежних установа и органа)
 • слијепа и слабовидна лица (потврда надлежних установа и органа)
 • добровољни даваоци крви (картон добровољног даваоца)
 • дјеца предшколскoг узраста и ученици првог разреда основне школе
 • радници из културе и новинари