Odjeljenje za odrasle

Pozajmno odjeljenje za odrasle čitaoce

Upisom u informativno-pozajmno Odjeljenje za odrasle Narodne biblioteke ,,Ćirilo i Metodije“ Prijedor, korisnici stiču pravo na pozajmicu knjiga i korišćenje usluga Gradske čitaonice.

Knjižni fond sadrži naslove klasične i popularne literature, te stručnu literaturu iz različitih oblasti.

Pristup knjigama je slobodan, a za pomoć oko nalaženja željene literature, kao i za preporuku, možete da se obratite bibliotekarima-informatorima.

Cijena  članarine za tekuću kalendarsku godinu iznosi:

 • vanredni studenti i zaposlena lica 15,00 KM
 • učenici srednje škole                                                 5,00 KM
 • redovni studenti 10,00 KM
 • redovni studenti, članarina za sedam dana    3,00 KM
 • redovni studenti, članarina za šest mjeseci    5,00 KM
 • penzioneri 5,00 KM

 

Kategorije korisnika koji su oslobođeni plaćanja članarine:

 • nezaposlena lica (potvrda Biroa za zapošljavanje)
 • ratni vojni invalidi i invalidi rada (potvrda nadležnih organa)
 • članovi najuže porodice poginulih i nestalih boraca (supruga i djeca)
 • lica sa posebnim potrebama (potvrda nadležnih ustanova i organa)
 • slijepa i slabovidna lica (potvrda nadležnih ustanova i organa)
 • dobrovoljni davaoci krvi (karton dobrovoljnog davaoca)
 • djeca predškolskog uzrasta i učenici prvog razreda osnovne škole
 • radnici iz kulture i novinari