Одјељење издавачко-пропагандне дјелатности

У самосталном одјељењу издавачко-пропагандне дјелатности обављају се: послови издавачке дјелатности, води потребна евиденција у складу са законском регулативом; послови на популаризацији књиге и библиотечке дјелатности.