Odjeljenje matičnih i razvojnih poslova

U samostalnom odjeljenju matičnih i razvojnih poslova obavljaju se: matični poslovi uređeni Zakonom o bibliotečko-informacionoj djelatnosti («Službeni glasnik» Republike Srpske, broj 44/16), uputstvima i drugim pozitivnim propisima; poslovi kontrole nad mrežom područnih jedinica i biblioteka na svom matičnom području; poslovi izrade programa, izvještaja i statistike matičnog područja; poslovi edukacije i analize biblioteka u odnosu na standarde; kao i drugi poslovi po nalogu direktora Biblioteke.