Организација библиотеке

Управа библиотеке:

Управни одбор: предсједник Миленко Радивојац и чланови Радмила Бијелић и Ивана Кецман

 

Директор: Гордана Вила

Организационе јединице унутар Библиотеке су:

I Службе:

  1. Служба општих послова
  2. Служба за обраду библиотечке грађе и библиографска истраживања
  3. Информативно-позајмна служба:

а) Позајмно одјељење за одрасле читаоце

б) Позајмно одјељење за читаоце до 14 година

ц) Одјељење читаоница (општа читаоница, студентска читаоница, читаоница за периодику, научна читаоница, аудио-брај интернет клуб читаоница)

 

 

II Самостална одјељења:

 

  1. Одјељење завичајне збирке
  2. Одјељење матичних и развојних послова
  3. Одјељење издавачко-пропагандне дјелатности