Стара и ријетка књига

Стара и ријетка библиотечка грађа је културно насљеђе од општег
интереса за Републику и као таква ужива посебну заштиту, утврђену законом
којим се уређују културна добра, без обзира на то у чијој је својини, односно
код кога се налази и да ли је регистрована и евидентирана.
Старе и ријетке књиге су: рукописи, рукописне и штампане књиге,
периодика и друга библиотечка грађа настала до краја 19. вијека, ријетке
књиге, одређени примјерци периодичних издања и друга ријетка библиотечка
грађа настала након 1900. године, као и посебне библиотечке цјелине које су
због свог садржаја, умјетничке, културне и историјске вриједности значајне
за науку и културу.
Народна библиотека „Ћирило и Методије“ располаже са око 270
јединица старе и ријетке књиге која се користи искључиво у читаоничком
простору.