Јавне набавке

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЈУ НАРОДНА “БИБЛИОТЕКА ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ” ПРИЈЕДОР ЗА 2023. ГОДИНУ

ПРВА ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ

ДРУГА ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

ДРУГА ИЗМЈЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2024. ГОДИНУ

ПРАВИЛНК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

ПРЕЧИШЋЕНИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2024. ГОДИНУ