Информације о запосленима

МАРА Ећим, професор српског језика и књижевности и библиотекар

Директор Матичне библиотеке “Ћирило и Методије” Приједор

Миладинка Атлија, професор српског језика и књижевности, библиотекар

Библиотекар у Градској читаоници, ради на обради серијских публикација и стране књиге.

 ЉИЉАНА Цвијетић, професор филозофије, дипл. компаративиста и библиотекар

Ради на пословима набавке и обраде монографских публикација

 ВЕДРАНА Тошић, дипл. компаративиста и дипл. библиотекар

Ради на обради завичајне грађе, старе и ријетке књиге; води промоције књига,

МАРИЈАНА Новаковић, библиотекар

Ради са дјецом предшколског и школског узраста. Води радионице и причаонице. Ради на обради монографских публикација.

ЂУРЂИЦА  Јовчић, библиотекар

Ради на обради монографских публикација. Води причаонице и промоције књига.

БИЉАНА Вучета, књижничар

ТАЊА Челица, шеф рачуноводства

ДРАГАНА Алексић, хигијеничар

МАРИО Драгић, информатичар