Легат и аутопортрет Драгутина Митриновића

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДРАГУТИН МИТРИНОВИЋ, сликар (Приједор, 15.2.1903- Београд, 1997) Похађао је Уметничко-занатску школу у Београду и 1919/20. (Љ.Ивановић, М.Миловановић) и Кунстгевербешуле у Бечу 1920/21. Завршио је академију у Кракову 1925. и Национални конзерваторијум за умјетност у Паризу 1936. године. Његово дјело карактерише колористички реализам с искуствима импресионизма и интимизма четврте деценије. Учествовао на колективним изложбама у Паризу (1929-1938). Бавио се витражом, мозаиком, таписеријом и ликовном педагогијом.

Најстарија књига Легата Драгутина Митриновића је „Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима“ Вука Стефановића Караџића, штампан 1852. године у „штампарији јерменскога намастира“ у Бечу.

С обзиром на чињеницу да извјестан број публикација које припадају фонду Легата породице Митриновић не посједују библиографске податке о години издања, било је неопходно информисати се о тим подацима из других извора. У ту сврху, коришћене су одређене интернет стране. У овом претраживању пронађени су подаци за један дио публикација, док за остале није било могуће утврдити годину издања. Године издања обиљежене црвеном бојом представљају податке преузете са интернета, те се сматрају релевантним за публикације на које се односе.